Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tybulczuk Wit

Wit Witold Tybulczuk

ur. w 1942 roku w m. Tyszowce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Wit Tybulczuk był lekarzem w Przychodni Zakładowej przy Łańcuckiej Fabryce Śrub, gdzie pełnił również funkcję kierownika. W roku 1980 był zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” na terenie ZOZ w Łańcucie i pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, członkiem Prezydium Zarządu Regionu oraz członkiem Prezydium Komisji Zdrowia przy MKR Rzeszów. Po wprowadzeniu stanu wojennego kilkakrotnie przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze. W grudniu 1981 r. został odsunięty z zajmowanego stanowiska i przeniesiony do Przychodni Obwodowej ZOZ w Łańcucie. Od początku stanu wojennego był współorganizatorem podziemnych struktur „Solidarności” w Łańcucie i Soninie oraz pomocy dla osób internowanych. Struktura ta współpracowała z Regionalną Komisją Wykonawczą w Rzeszowie, zajmując się kolportażem wydawnictw drugiego obiegu oraz udziałem w akcjach ulotkowych. Od połowy lat 80-tych zaangażowany był w działalność Duszpasterstwa Rolników w Soninie i Zarzeczu k/Przeworska, gdzie m.in. prowadził wykłady oraz działającego od 1984 r. bez zgody władz Bractwa Trzeźwości. W 1989 r. uczestniczył w odtwarzaniu struktur NSZZ „Solidarność” w Łańcucie oraz wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    •  D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005,
    •  NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
    • Wybory 89 w Polsce południowo– wschodniej oprac. J. Borowiec, D. Iwaneczko, Warszawa – Rzeszów 2009