Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Józef Rosiński

ur. w 1934 roku w m. Śmiłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012
Biogram
Od 1956 r. był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” i organizował koła Związku w powiecie włocławskim.  W dniach 10-11 lutego 1957 r. uczestniczył w Krajowej Naradzie Młodzieży Wiejskiej w Warszawie, a w dniach 26-28 lutego 1958 r. w I Krajowym Zjeździe Delegatów ZMW w Warszawie. W swoich wystąpieniach wypowiadał się krytycznie o roli PZPR. W 1958 r. został odwołany z funkcji sekretarza Zarządu Powiatowego ZMW. W latach 1958-1963, jako prawicowy działacz wiejski, wrogo ustosunkowany do ustroju socjalistycznego i PZPR, był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • H. Rosiński, Wspomnienia z działalności ZMW "Wici" po przełomie politycznym 1956 roku w powiecie włocławskim, [w] Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w Krakowie, Nr 6
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN