Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bolesław Antoni Siedlecki

ur. w 1963 roku w m. Czeladź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Od września 1982 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy, Stoczni „Wisła” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 16 grudnia 1981 r. zorganizował tam strajk protestacyjny. 
Następnie kontynuował działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność", w ramach której w dniach od 4 do 9 stycznia 1982 r., przeprowadził kolportaż ulotek sygnowanych przez „Solidarności” w wagonach kolejki elektrycznej w Gdańsku. 
W późniejszym okresie był zaangażowany w działalność „Ruchu Młodej Polski”, aktywnie współpracował z „Solidarnością Walczącą" oraz „Polską Młodzieżą Walczącą”. 
Od dnia 2 kwietnia 1982 r. należał do nielegalnej organizacji młodzieżowej „Ruch Oporu Młodych”, której był współzałożycielem i w której pełnił rolę kierownika sekcji małego sabotażu. W ramach tej struktury kolportował także ulotki i pisma, m.in.: „Biuletyn Polityczny”, „Solidarność Walcząca” czy „Biuletyn Dolnośląski”. W związku z tą aktywnością 1 maja 1982 r. został aresztowany, a przeciwko niemu wszczęto postępowanie karne w związku z zarzutami  z art. 46 dekretu o stanie wojennym. Wolność odzyskał w wyniku uchylenia aresztu tymczasowego przez sąd Sąd Wojewódzkiemu w Gdańsku, postanowieniem z 29 grudnia 1982 r., jednocześnie środek zapobiegawczy zmieniono na dozór Milicji Obywatelskiej. Ostatecznie, prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne umorzono 15 września 1983 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii. 
W latach 1980-1989 Pan Bolesław Antoni Siedlecki był inwigilowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, m. in. w związku z podejrzeniem o podłożenie ładunku wybuchowego pod budynkiem KM PZPR w Gdyni w dniu 27 lutego 1987 r., zaś w jego mieszkaniu wielokrotnie przeprowadzano rewizje.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej