Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Włodzimierz Stasiak

ur. w 1963 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Mirosław Stasiak wziął udział w demonstracji podziemnej ,,Solidarności'' pod katedrą w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 31.08.1982 r. 
Protest będący wyrazem sprzeciwu wobec stanu wojennego przerodził się w starcia z Milicją Obywatelską.
Mirosław Stasiak został zatrzymany i oskarżony o napaść na funkcjonariusza MO. Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 14.09.1982 r. skazał go na podstawie dekretu o stanie wojennym na 3 lata pozbawienia wolności oraz na 2 lata pozbawienia praw publicznych.
Karę odbywał od 02.09.1982 r. do 02.09.1983 r., kiedy to po warunkowym zawieszeniu kary został zwolniony z więzienia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej