Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łuka Stefan

Stefan Łuka

ur. w 1948 roku w m. Radzicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Stefan Łuka był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Organika-Zachem” w Bydgoszczy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność w ramach nielegalnych struktur związkowych, która trwała do 1989 r. Współpracował z międzyzakładowym Komitetem Obrony Społecznej oraz Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele pw. Św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy.
Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 1983 r. został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o gromadzenie i przechowywanie w celu rozpowszechniania ulotek, serwisów informacyjnych i innych nielegalnych wydawnictw NSZZ "Solidarność". W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przebywał do dnia 6 maja 1983 r. Prowadzone przeciwko niemu śledztwo zostało umorzone dnia 25 maja 1983 r.
Dnia 15 stycznia 1989 r. wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego powołanego do spraw legalizacji NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Organika–Zachem”.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1983-1985.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN