Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Włoch Mariusz

Mariusz Krzysztof Włoch

ur. w 1963 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Mariusz Krzysztof Włoch w roku szkolnym 1982/1983 uczęszczał do kl. V Technikum Mechaniczno-Odlewniczego w Zespole Szkół Technicznych WSK „PZL-Rzeszów” w Rzeszowie. Następnie w latach 1984-1989 studiował na Wydziałe Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie.
W 1981 r. włączył się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Uczniów „Wspólnota Odnowienia”, organizacji uczniów szkół średnich w Rzeszowie, której istnienie w początkowym okresie było tolerowane przez władze szkolne. Od lutego 1982 r. należał do działającej na terenie szkoły nielegalnej grupy o nazwie „Młodzieżowa Organizacja Antysocjalistyczna”. W ramach działalności członkowie grupy spotykali się w swoich domach wygłaszając referaty oraz podejmując dyskusje na podstawie artykułów historyczno–patriotycznych zamieszczanych w materiałach bezdebitowych. Zajmowali się również kolportażem ulotek na terenie Rzeszowa. W lutym 1982 r. dokonali kolportażu ok. 60 ulotek wykonanych przy pomocy matrycy z orłem w koronie i napisem „42 rocznica mordu dokonanego przez oprawców sowieckich w Katyniu”. W kwietniu 1982 r. rozkolportowali ok. 20 ulotek o treści „1 Maja – Solidarność”, a na początku listopada 1982 r. ok. 300 ulotek sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie wzywających do podjęcia strajku oraz wywieszania flag w dniu 10.11.1982 r.
W dniu 14.12.1982 r. wraz z kilkoma kolegami ze szkoły został zatrzymany, a następnie postanowieniem wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie tymczasowo aresztowany. Wspomniany areszt został uchylony 14.01.1983 r. Postępowanie karne wobec wszystkich podejrzanych o nielegalną działalność zostało warunkowo umorzone dnia 31.01.1983 r., z wyznaczeniem okresu próby jednego roku. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej