Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jóźwiak Roman

Roman Stanisław Jóźwiak

ur. w 1955 roku w m. Głowno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Pan Roman Jóźwiak w latach 1981-1984 prowadził aktywną działalność związkową przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. 
Brał udział w zbiórce pieniędzy na rzecz osób internowanych i aresztowanych, uczestniczył w protestach i manifestacjach w obronie osób internowanych. 
Był również aktywnym członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg”, kolportował prasę podziemną „Solidarność Podbeskidzia”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków