Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymoński Rafał

Rafał Andrzej Szymoński

ur. w 1947 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Był członkiem Komitetu Założycielskiego Związku przy TVP w Katowicach, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, doradcy Zarządu Głównego NSZZ „Solidarność” ds. środków masowego przekazu, a także wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Radiokomitetu. Został internowany 13 grudnia 1981 r. Do 13 grudnia 1982 r. przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie Załężu oraz w Łupkowie. Zwolniono go z pracy w TVP Katowice (14 grudnia 1982 r), z uzasadnieniem „niekwalifikujący się do pracy w jednostce zmilitaryzowanej”. Z powodu działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w latach 1984-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN