Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Kałyniuk

ur. w 1950 roku w m. Stanisławów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Od jesieni 1980 r. w strukturach NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Oddziałowej oraz członek Komisji Zakładowej związku w ZNTK. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 10 marca 1982 r. 
Po uwolnieniu w podziemnych strukturach „Solidarności”. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych, organizator pomocy dla rodzin osób represjonowanych. Czynny w duszpasterstwie ludzi pracy, uczestnik mszy świętych odprawianych w intencji ojczyzny. 
W latach 1988-89 zaangażowany w odtworzenie jawnych struktur „Solidarności” w ZNTK. Czynny w nowosądeckim Komitecie Obywatelskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej