Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Stanisław Dzięgielewski

ur. w 1936 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Zdzisław Dziegielewski był pracownikiem Przedsiębiorstwa Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych w Bydgoszczy. W dniu 18 listopada 1956 r. został jednym z głównych uczestników tzw. Wydarzeń Bydgoskich, w czasie których na Wzgórzu Dąbrowskiego doszło do zdemolowania radiostacji zagłuszającej sygnał rozgłośni antykomunistycznych. Zniszczona na bydgoskim Szwederowie „zagłuszarka” była symbolem narodowego zniewolenia, cenzury i blokady informacji. Działania podjęte przez tłum były wyrazem spontanicznego, wolnościowego zrywu przeciwko symbolowi reżimu oraz buntem wobec komunistycznego systemu politycznego.
Za powyższe, w dniu 21 listopada 1956 r. został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienienia Prokuratury Miasta Bydgoszcz i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. został skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Karę więzienia odbywał do dnia 22 lipca 1957 r. w Zakładzie Karnym w Potulicach oraz Centralnym Więzieniu we Wronkach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN