Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Budziszewski

ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Jan Budziszewski, w 1982 r. uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Gdańsku, w dn. 30 stycznia 1982 r. wziął udział w manifestacji ulicznej przy Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku, w związku z czym został zatrzymany w tym samym dniu w okolicach dworca PKP Gdańsk Główny i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska orzeczeniem           z dn. 31 stycznia 1982 r. skazało Jana Budziszewskiego na 2 miesiące aresztu. 
W dn. 4 lutego 1982 r. Jan Budziszewski został przetransportowany do Zakładu Karnego w Starogardzie Gdańskim. Wyrokiem z dn. 4 marca 1982 r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim uniewinnił go od zarzucanego mu czynu, w związku z czym został on zwolniony z Zakładu Karnego w Starogardzie Gdańskim w dn. 5 marca 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN