Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janz Jerzy
Jerzy Marian Janz
ur. w 1956 roku w m. Lwówek Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

Od 1980 r. aktywnie działał w NSZZ „Solidarność”. W dniu 13 maja 1982 r. uczestniczył w strajku w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach. Za udział w strajku został internowany, w okresie od 16 maja 1982 r. do 24 lipca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN