Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Paszkowski Marcin

Marcin Szczęsny Paszkowski

ur. w 1964 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Marcin Paszkowski w 1979 r., jako licealista, współtworzył nielegalną organizację pod nazwą Związek Młodych Narodowców im. Józefa Piłsudskiego, a następnie – Niezależne Zrzeszenie Uczniów Szkół Średnich w Łodzi; współpracował przy wydawaniu pisma „Kormorany”. Od 1979 r. sympatyzował z Ruchem Młodej Polski, której stał się członkiem po uzyskaniu pełnoletności. W stanie wojennym niósł pomoc rodzinom internowanych nauczycieli z XXX Liceum Ogólnokształcącego. Uczestniczył w akcjach malowania haseł na murach, rozrzucania ulotek, wykonywania napisów na drzwiach mieszkań milicjantów. Był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz straszony represjami wobec rodziny i wyrzuceniem ze szkoły.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN