Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Noworyta

ur. w 1964 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Piotr Noworyta jako uczeń Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej zaangażował się kolportaż ulotek przed kopalniami i hutami. Należał do grupy uczniów demonstrujących opór poprzez noszenie oporników w klapie marynarek, zajmował się produkowaniem matryc oraz rycin o tematyce niepodległościowej, tworzeniem napisów wolnościowych na murach. W konsekwencji dyrekcja szkoły podjęła decyzję o skreśleniu Pana Noworyty z listy uczniów. 
Od 1983 r. działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Brał udział w Mszach za Ojczyznę, obchodach niepodległościowych i rocznicowych. Od 1986 r. uczestniczył w działaniach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” Zagłębia Dąbrowskiego, zajmował się kolportażem ulotek. Od początku 1989 r. zaangażował się działalność Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność” powstałej w kopalni Wesoła, współtworzył Komitet Obywatelski „S” Mysłowice, wpierał kampanię wyborczą przed wyborami 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków