Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Myśliwiec Wiesław

Wiesław Myśliwiec

ur. w 1963 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Wiesław Myśliwiec (1963 – 2017) od 1982 r. działał w podziemnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Rzeszowskiej, w Dolnośląskiej Solidarności Walczącej oraz w konspiracyjnych strukturach Solidarności Walczącej Oddział Rzeszów. Organizował punkty kolportażowe, sam także kolportował i drukował prasę niezależną. 16.09.1985 r.  został aresztowany przez Wydział Śledczy SB WUSW w Rzeszowie i wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dn. 18.09.1985 skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Dnia 23.10.1985 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji.  Na podstawie uchwały  Rady Państwa z dn. 26.02.1986 r.,  po zastosowaniu prawa łaski karę zawieszono na 3 lata, a 6.03.1986 r. został zwolniony  z aresztu. Został również relegowany z uczelni i przywrócony na studia dopiero we wrześniu 1986 r. Po wyjściu na wolność nadal działał w Solidarności Walczącej, kolportował prasę i niezależne wydawnictwa podziemne, również we współpracy z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Od lutego 1989 r. działał w  Komitecie Obywatelskim przy RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, przekształconym, w kwietniu 1989 r. w Rzeszowski Komitet Obywatelski „Solidarność”. Podczas  wyborów w 1989 r. odpowiadał za dystrybucję i kolportaż prasy niezależnej w regionie rzeszowskim. W 1989 r. po reaktywowaniu NZS na UMCS Filia w Rzeszowie został jego przewodniczącym oraz delegatem na I i II Zjazd NZS we Wrocławiu i Gdańsku.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną posiadał zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata w latach 1985-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN