Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łukasiewicz  Zenobia

Zenobia Marianna Łukasiewicz

ur. w 1932 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Pani Zenobia Łukasiewicz, po śmierci syna zmarłego w październiku 1978 r. na skutek pobicia przez milicjantów, zaangażowała się w działalność Biura Interwencyjnego Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Jeżdżąc po Polsce zbierała relacje na temat osób poszkodowanych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Jako obserwator brała udział w rozprawach sądowych opozycjonistów związanych z KSS „KOR”. Była wielokrotnie zatrzymywana, m.in. w maju 1980 r. po rozprawie rewizyjnej przed sądem w Sandomierzu (postawiono jej zarzut udziału w manifestacji). W 1981 r. weszła w skład redakcji pisma „Solidarność z Gdańskiem”. Przez cały okres swojej działalności kolportowała pisma bezdebitowe takie jak: „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny”, „Solidarność z Gdańskiem”. Od 13.12.1981 r. do 22.07.1982 r. była internowana w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Olszynce Grochowskiej, a następnie w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi. W lutym 1983 r. wyemigrowała do USA.
W latach 1979 – 1983 podlegała inwigilacji ze strony SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN