Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Koczwańska-Kalita Dorota
Dorota Anna Koczwańska-Kalita
ur. w 1960 roku w m. Opole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 498/2015

Biogram

Studentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od jesieni 1980 r. członkini Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Czynna przy redagowaniu studenckiego miesięcznika literackiego „Gołębnik”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach NZS związanych z Krakowską Komisją Wykonawczą NZS. Zaangażowana w druk i kolportaż ulotek i innych druków podziemnych, m. in. dostarczając matryce.
W marcu 1983 r. objęta postępowaniem prokuratorskim, przy czym odpowiadała z wolnej stopy. Postępowanie karne umorzono na mocy przepisów amnestyjnych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN