Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koczwańska-Kalita Dorota

Dorota Anna Koczwańska-Kalita

ur. w 1960 roku w m. Opole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 498/2015
Biogram
Studentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od jesieni 1980 r. członkini Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Czynna przy redagowaniu studenckiego miesięcznika literackiego „Gołębnik”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach NZS związanych z Krakowską Komisją Wykonawczą NZS. Zaangażowana w druk i kolportaż ulotek i innych druków podziemnych, m. in. dostarczając matryce.
W marcu 1983 r. objęta postępowaniem prokuratorskim, przy czym odpowiadała z wolnej stopy. Postępowanie karne umorzono na mocy przepisów amnestyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN