Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Lesław Piszczałka

ur. w 1957 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Pan Marek Piszczałka na początku lat osiemdziesiątych XX w. był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego „Łączność” we Wrocławiu, w którym pełnił funkcję łącznika z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność”.
W związku ze swą działalnością opozycyjną został zatrzymany 14 grudnia 1981 r. Był internowany w Zakładzie Karnym we Wrocławiu do 9 stycznia 1982 r., a następnie przewieziono go do Ośrodka Odosobnienia w Nysie, gdzie przebywał do 27 lutego 1982 r.
W ramach kolejnych represji 8 listopada 1982 r. internowano go w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu pod pretekstem szkolenia rezerwistów, które nie miało nic wspólnego z umacnianiem obronności państwa ani z podnoszeniem żołnierskich umiejętności, a służyło jedynie walce przeciw opozycji, będąc dotkliwą represją wobec wytypowanych na fikcyjne ćwiczenia. Został zwolniony 2 lutego 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.