Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Tadeusz Kułan

ur. w 1946 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 108/2017
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w zawieszonym związku NSZZ „Solidarność”. Zajmował się drukowaniem i rozpowszechnianiem nielegalnych ulotek na terenie zakładu pracy. W mieszkaniu Stanisława Kułana miały miejsce liczne rewizje. 
Za rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw oraz działalność w zawieszonym związku „Solidarność” był podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 273 § 2 kk i 270 § 1 kk w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego. Został oskarżony o sporządzenie ulotki i jej kolportaż na terenie Fabryki Łożysk Tocznych Iskra w Kielcach oraz o przynależność do zawieszonego związku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Na mocy wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 19.03.1982 r. został skazany na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, zobowiązany do zapłacenia kary grzywny w wysokości 20000 zł. oraz uiszczenia opłaty na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3800 złotych. W okresie od dnia 4 lutego 1982 r. do dnia 19 marca 1982 r. tymczasowo  aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej