Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Tusk

ur. w 1957 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Kazimierz Tusk w dniu 31.08.1982 r. uczestniczył w manifestacji ulicznej w Gdańsku, podczas której został zatrzymany a następnie skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę 8 tys. zł grzywny z zamianą na 16 dni aresztu. 
W dniu 05.11.1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie. Rozkazem nr 226 z dnia 10.11.1982 r. został przydzielony do 5 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 03.02.1983 r.  został skreślony z ewidencji, po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN