Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fijak Zbigniew

Zbigniew Fijak

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik naukowy Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1980-1981 współtwórca struktur „Solidarności” w miejscu pracy, a następnie członek Komisji Wydziałowej związku na Wydziale Filozoficzno – Historycznym UJ. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator i szef poligrafii podziemnego Regionalnego Komitetu Wykonawczego „Solidarność Małopolska", wydawca „Serwisu Informacyjnego” oraz „Aktualności”. 
Aresztowany 13 września 1982 r. i skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata (po apelacji prokuratury zmieniono wyrok uchylając zawieszenie jego wykonania, przy czym kary nie odbywał z uwagi na wejście w życie przepisów amnestyjnych). Zwolniony z aresztu 18 lutego1983 r. 
Działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Krakowie od momentu powstania w dniu 7 listopada 1984 r., zajmującej się zbieraniem danych o represjach wobec działaczy opozycji, organizowaniem pomocy dla nich oraz informowaniem o prześladowaniach społeczeństwa. W tym celu redagował komunikaty przekazywane dziennikarzom zagranicznym. W zakresie udzielania pomocy represjonowanym współpracował z Arcybiskupim Komitetem Pomocy w Krakowie. 
W latach 1987-1989 szef Komisji Interwencji i Praworządności „Solidarności” w regionie małopolskim. W 1988 r. członek Wikariatu „Solidarności” działającego przy parafii pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach, udzielającego wsparcia uczestnikom strajku okupacyjnego w Hucie im. Lenina w dniach 26 kwietnia-5 maja 1988 r. Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25-28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach mistrzejowickiego kościoła. 
W latach 1989-90 działacz Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej