Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hałas Jan

Jan Hałas

ur. w 1950 roku w m. Karsznice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018
Biogram
Jan Hałas pracownik Morskiego Portu Handlowego w Gdańsku, był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w swoim zakładzie pracy, od stycznia 1989 r. był członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". Prowadził działalność opozycjną w latach 1980-1989.
W sierpniu 1980 r. był współorganizatorem strajku w Porcie Gdańskim.  Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach od 13.12.1981 r. do 19.12.1981 r. w strajku w Porcie Gdańskim, następnie do 1988 r. był działaczem konspiracyjnej Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarności”, organizatorem druku oraz kolporterem pism drugiego obiegu. Od 05.11.1982 r. do 07.12.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. W grudniu 1987 r. rozpoczął jawną działalność TKZ za co został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. Wyrzucony z pracy w marcu 1988 r. został przywrócony wyrokiem Sądu Pracy w sierpniu tegoż roku. Jeden z przywódców strajku w sierpniu 1988 r. w MPH.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej