Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mariusz Piotr Siembiga

ur. w 1965 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2019
Biogram
Pan Mariusz Siembiga jako student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach należał w latach 1987-1989 do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz Konfederacji Polski  Niepodległej. Jako działacz NZS Pan Mariusz Siembiga współpracował ze strukturami NZS innych uczelni oraz organizował spotkania z przedstawicielami opozycji antykomunistycznej. 
Uczestniczył w licznych akcjach malowania treści niepodległościowych i antykomunistycznych na elewacjach budynków, wiaduktach i mostach zlokalizowanych na terenie m.in. Katowic i Chorzowa. 
Prowadził kolportaż wydawnictw drugiego obiegu na terenie katowickich uczelni oraz przewoził materiały bezdebitowe z Warszawy do Katowic. Na potrzeby dystrybucji tych nielegalnych druków zorganizował w mieszkaniu rodziców punkt przerzutowy wydawnictw niezależnych. 
Ponadto Pan Mariusz Siembiga brał udział w manifestacjach antykomunistycznych, które organizowano w miastach Górnego Śląska z okazji przypadających rocznic np. święto 3 Maja, 11 Listopada czy rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. 
W 1988 r. organizował i uczestniczył w protestach i strajkach okupacyjnych na uczelni, podczas których postulowano rejestrację NZS przez władze oraz przywrócenie do pracy górników zwolnionych za udział w sierpniowych strajkach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim, T. Kurpierz, Katowice 2012