Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bogdan Michał Idzikowski
ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019

Biogram

Bogdan Idzikowski był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Wiosny Ludów w Łodzi, gdzie 14.12.1981 r. współorganizował strajk w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i aresztowaniom działaczy „Solidarności”. Za powyższy czyn Sąd Wojewódzki w Łodzi wyrokiem z 6.01.1982 r. skazał go na podstawie dekretu o stanie wojennym na karę roku pozbawienia wolności i dwóch lat pozbawienia praw publicznych. Z dniem 8.01.1982 r. został zwolniony bez wypowiedzenia z ZPW im. Wiosny Ludów. Od 17.12.1981 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Łodzi, a następnie w zakładach karnych w Łęczycy i Hrubieszowie. Więzienie opuścił 17.12.1982 r., a w 1983 r. wyemigrował do Kanady. W latach 1981–1982 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej