Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Peciak Andrzej

Andrzej Wiesław Peciak

ur. w 1955 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
W 1978 roku był współautorem wystawy upamiętniającej 60 rocznicę odzyskania niepodległości, pokazanej w Instytucie Historii UMCS, zdjętej z powodu niezgodności z „oficjalnym” nauczaniem historii. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na Miasteczku Uniwersyteckim UMCS, a następnie w dniach 14–16.12.1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów, był łącznikiem z miastem i kolporterem ulotek. Od grudnia 1981 r. zaangażował się w kolportaż podziemnych pism, m.in. „Informatora «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni”. 12.04.1983 r., po przeszukaniu w mieszkaniu, w wyniku którego ujawniono wydawnictwa bezdebitowe, został zatrzymany na 48 godzin oraz przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Kolejna rozmowa ostrzegawcza miała miejsce w związku z jego uczestnictwem w manifestacji 3.05.1983 r. na Palcu Litewskim w Lublinie. Od 1983 roku był wykładowcą podziemnej Wszechnicy Związkowej przy Tymczasowym Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego. W 1985 roku był współzałożycielem podziemnego wydawnictwa Fundusz Inicjatyw Społecznych. Przez pięć lat działalności FIS, w którym Andrzej  Peciak był redaktorem, organizatorem pracy i kolportażu, wydał pięć serii znaczków i kilkanaście książek w drugim obiegu. Wpływy ze sprzedaży znaczków z serii Poczty „Solidarność" miały wspierać niezależne inicjatywy w regionie m. in. „Wakacje z Bogiem” oraz wydawanie książek. W ramach FIS od 1986 r. współpracował też z Instytutem Literackim w Paryżu. Zaowocowało to wydaniem kilkudziesięciu książek i reprintów z paryskiej „Kultury". Od 1986 roku był przedstawicielem Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych w Warszawie na teren Regionu Środkowo-Wschodniego. W 1988 r. Andrzej Peciak był współzałożycielem i członkiem Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników KUL, a w 1989 r. współorganizatorem kampanii wyborczej KO Województwa Lubelskiego (druk i redagowanie materiałów wyborczych). 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.1, Scriptores nr 36, Lublin 2009
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności