Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Władysław Kumik

ur. w 1938 roku w m. Sidorów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Pan Władysław Kumik w latach 1982-1989 angażował się w działalność opozycyjną na terenie Jeleniej Góry. Był jednym z założycieli oraz redaktorem konspiracyjnego pisma „Solidarności” Regionu Jelenia Góra „Odroczenie”, wydawanego od maja 1982 r. do marca 1983 r. Do roku 1989 pozostawał aktywny w solidarnościowym podziemiu, zajmując się kolportażem nielegalnych wydawnictw. Był także działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Klubu Inteligencji Katolickiej w Jeleniej Górze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • W. Biały, M. Orlicz, "Odroczenie", [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, red. M. Łątkowska i in., Warszawa 2010 s. 324.
    • W. R. Biały, "Odrodzenie" (1981) i "Odroczenie" (1982-1983) - pisma NSZZ "Solidarność" regionu jeleniogórskiego, Toruń 2010.
    • Ł. Sołtysik, NSZZ "Solidarność" Region Jelenia Góra, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989, t. 6: Polska południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010 s. 527, 538.