Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Józefa Waś

ur. w 1945 roku w m. Ząbki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
W latach 1976-1989 była członkinią Komitetu Katyńskiego, Kręgu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Olszynka Grochowska. W ramach działalności w tych organizacjach uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych, mszach świętych i manifestacjach organizowanych w Olszynce Grochowskiej i Dolince Katyńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, organizowanych w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych, takich jak Powstanie Listopadowe, uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Odzyskanie Niepodległości 11 Listopada oraz uczczenia pamięci osób zamordowanych w sowieckich obozach w czasie II wojny światowej. Współpracowała z Konfederacją Polski Niepodległej. W stanie wojennym zaangażowała się w akcję pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin. Przechowywała dokumenty i sztandar KPN. 
Od lipca 1982 r. do grudnia 1982 r. ukrywała Andrzeja Melaka, poszukiwanego listem gończym za działalność opozycyjną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków