Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilk Zbigniew

Zbigniew Wilk

ur. w 1951 roku w m. Dzierdziówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
    Górnik Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. W dniach 14-16.12.1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie kopalni, który wybuchł  na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego. W dniu 16.12.1981 r. podczas pacyfikacji KWK „Wujek” przez oddziały MO i ZOMO, Pan Zbigniew Wilk został postrzelony. 
     W wyniku odniesionych ran zmarł dnia 16.12.1981 r. Miał 30 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN