Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Latko Tadeusz
Tadeusz Latko
ur. w 1934 roku w m. Libiąż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2014

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w województwie zielonogórskim – pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem”, a następnie został wybrany członkiem prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. Jako członek prezydium pełnił funkcję Pełnomocnika ds. Handlu i Zaopatrzenia (był odpowiedzialny za zaopatrzenie ZR w żywność), z upoważnienia wojewody uczestniczył też w Zespole Antykryzysowym. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Zielonej Górze został internowany 13.12.1981 r. i umieszczony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze,  a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Z internowania zwolniono go 16.03.1982 r. Był inwigilowany w ramach Sprawy Obiektowej o kryptonimie „Fala” (1980-1983) oraz Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Handlowiec” (1982-1984).

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN