Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Liczberska Barbara

Barbara Janina Liczberska

ur. w 1947 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pani Barbara Liczberska w latach 1981-1989 podejmowała szereg działań mających na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Była działaczką legalnie działającej „Solidarności” w Hucie „Baildon” w Katowicach, gdzie odpowiadała za finanse Komisji Zakładowej. Po zdelegalizowaniu związku kontynuowała działalność opozycyjną w nielegalnie działającej „Solidarności”.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego Barbara Liczberska zaangażowała się  w organizowanie pomocy prawnej dla aresztowanych, internowanych oraz ich rodzin.  Ponadto udostępniała swoje mieszkanie na konspiracyjne spotkania byłych działaczy „Solidarności”. Zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez podziemne struktury „Solidarności”. W związku z powyższym dniu 24 sierpnia 1982 r. u w/w  dokonano przeszukania mieszkania. 
W latach 1982-1985 Pani Barbara Liczberska znalazła się wśród osób objętych kontrolą operacyjna prowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej