Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Patyna Józef

Józef Stanisław Patyna

ur. w 1947 roku w m. Trzebinia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pan Józef Patyna był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Ponadto był delegatem na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność", który odbył się we wrześniu i październiku 1981 r. w Gdańsku. Pan Józef Patyna należał także do Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz Prezydium Komisji Krajowej i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. 
Pan Józef Patyna został zatrzymany 12 XII 1981 r. przez Służbę Bezpieczeństwa podczas pobytu w Gdańsku. W dniu 13 XII 1981 r. został  internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Następnie Pan Józef Patyna został przewieziony do aresztu w Katowicach, skąd ostatecznie przeniesiono go do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Pan Józef Patyna opuścił ww. ośrodek internowania w dniu 26 VII 1982 r. 
Po powrocie do swojego miejsca zamieszkania, Pan Józef Patyna próbował ponownie podjąć pracę w KWK „Siersza” w Trzebini, lecz dyrekcja zakładu nie wyraziła na to zgody. Ponadto Pan Józef Patyna namówił pracowników Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Mysłowicach – Grupa Robót w Trzebini do zorganizowania zbiorki pieniędzy na pomoc dla aresztowanych kolegów. Nie zdążył osobiście przekazać zebranej kwoty rodzinom ww., ponieważ w dniu 14 XII 1983 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej