Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ochtabiński Tadeusz

Tadeusz Wiesław Ochtabiński

ur. w 1951 roku w m. Pułtusk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Tadeusz Wiesław Ochtabiński w latach 1980-1982 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Sprzętu Oświetleniowego i Urządzeń Technologicznych „POLAM” w Pułtusku, pełniąc funkcję przewodniczącego Związku Regionu „Mazowsze”, Oddział w Pułtusku. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Z tego powodu w dniu 12 maja 1982 r. funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim rozmowę ostrzegawczą, jednakże Tadeusz Wiesław Ochtabiński nie zaprzestał swojej opozycyjnej aktywności, m.in. planując zorganizowanie w dniu 13 maja 1982 r. strajku na terenie swojego zakładu pracy. Za powyższe działania został w dniu 14 maja 1982 r. zatrzymany, a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Z internowania został zwolniony w dniu 4 listopada 1982 r. W latach 1986-1989 działał w „Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność” z siedzibą w Pułtusku. W jej ramach zajmował się m.in. kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw oraz współpracą z nielegalnymi oficynami wydawniczymi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej