Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Bereszyński

ur. w 1956 roku w m. Opole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 176/2017
Biogram
Pan Zbigniew Bereszyński, w 1973 r. jako uczeń   I LO w Opolu, był członkiem grupy uczniów (m.in. z Andrzejem Jaroszem, Krzysztofem Tomańskim, Wiesławem Ukleją)  opozycyjnie nastawionej do panującego systemu, przygotowującej dyskusje na tematy polityczne. W grudniu 1977 r. kolportował w Opolu tzw. listy gończe za Edwardem Gierkiem. W marcu 1978 r. (z Wiesławem Ukleją) został zatrzymany i przesłuchiwany. W październiku 1980 r. współorganizował NZS w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. 
Pan Zbigniew Bereszyński był redaktorem niezależnych wydawnictw NZS WSI, między innymi „Biuletynu Informacyjnego NZS WSI”, „Informatora NZS WSI”, „Opolitechnika”. Od października 1980 r. należał do „Solidarności” Uniwersytetu Wrocławskiego, od kwietnia 1981 r. był działaczem Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Opolu, a od lipca - opolskiego KOWzP. 
Pan Zbigniew Bereszyński współorganizował w Opolu manifestacje (między innymi 25 maja 1981 r.), marsze w obronie więźniów politycznych, obchody rocznicowe: 3 maja i 11 listopada. Od września 1981 r. był redaktorem pism związkowych w ZR Śląsk Opolski („Prawda” i „Sygnały”). 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Opolu, następnie Nysie i Grodkowie. Zwolniony 14 października 1982 r.
Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał działalności opozycyjnej, jeszcze w 1982 r. organizował kolportaż podziemnych wydawnictw w Opolu (m.in. „Solidarność Opolska”, „Tygodnik Mazowsze”, „”Solidarność Walcząca”, „Solidarność Dolnego Śląska”, Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”). W 1983 r. został autorem broszury wydanej w podziemiu „Pomiędzy odnową a niepodległością. Ruch „Solidarność” wczoraj i jutro”. W 1984 r., z okazji 70. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej, współorganizował podziemne wydanie w Opolu książki Juliana Kadena-Bandrowskiego „Piłsudczycy”. 
W latach 1984-1989 współpracował z Solidarnością Walczącą. W okresie 1984-1990, pod pseudonimami J.B., Jakub Broński, Jaromir Bilet, J. Bilet, Rafał Jaworski, pisał do „Biuletynu Dolnośląskiego”. W 1985 r. był redaktorem „Biuletynu Opolskiego”. 
W latach1988-1990 współpracował z młodzieżowymi grupami opozycyjnymi w Opolu, współorganizował demonstracje, akcje ulotkowe, pisanie listów i petycji przeciwko obradom Okrągłego Stołu i prezydenturze Wojciecha Jaruzelskiego. 
Pan  Zbigniew Bereszyński był inicjatorem utworzenia we września 1989 r. Tymczasowej Reprezentacji Politycznej Śląska Opolskiego, skupiającej środowiska niepodległościowe. Od 16 października 1973 r. do 11 lipca 1974 r. był rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Opolu w ramach SOS kryptonim "Powielacz", od 1977 r. do 23 marca 1978 r. w ramach SOR kryptonim "Fotograf", a od 2 marca 1981 r. do 23 stycznia 1990 r. przez Wydz. III KW MO/WUSW/Wydz. OKPP WUSW w Opolu w ramach KE kryptonim "Doktor".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności