Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Ryszard Siwy

ur. w 1951 roku w m. Płośnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Marian Ryszard Siwy jako działacz NSZZ „Solidarność” Zarządu Portu Gdańsk, był organizatorem akcji strajkowej na Rejonie IV oraz przywódcą komitetu strajkowego tego rejonu w grudniu 1981 r. Od września 1982 r. był przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej "Solidarność" przy Zarządzie Portu Gdańskiego. W związku z działalnością związkową był osobą przewidzianą do zatrzymania i izolacji w ramach sprawy o krypt. „Gotowość”. Internowany w okresie od 5.11.1982 r. do 08.12.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN