Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dybowski Wojciech

Wojciech Krzysztof Dybowski

ur. w 1953 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 417/2020
Biogram
Wojciech Dybowski w latach 80-tych XX wieku był  zaangażowany w działalność opozycyjną w Toruniu.
W jego mieszkaniu, w latach 1982-1989, dochodziło do regularnego przygotowywania materiałów drugiego obiegu do dalszego rozprowadzania. Tworzył struktury konspiracyjne ds. kolportażowych.
Ponadto, udostępniał swoje mieszkanie do przechowywania ulotek, książek, kartek pocztowych i innych materiałów bezdebitowych.
W związku z powyższym w sierpniu 1982 r. Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukania w jego miejscu zamieszkania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków