Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dybowski Wojciech

Wojciech Krzysztof Dybowski

ur. w 1953 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 417/2020
Biogram
Wojciech Dybowski w latach 1982-1989 był zaangażowany w działalność opozycyjną w Toruniu.
Należał do grupy osób regularnie zajmującej się przygotowywaniem i kolportażem książek drugiego obiegu, kartek okolicznościowych i innych podziemnych wydawnictw, dostarczanych do wyznaczonych mieszkań i następnie rozprowadzanych do zakładów pracy i innych środowisk w regionie toruńskim.
W związku z prowadzoną działalnością, w sierpniu 1982 r. Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukania w jego miejscu zamieszkania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003