Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Marian Syska

ur. w 1948 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Stanisław Marian Syska przed wprowadzeniem stanu wojennego był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Państwowej Fabryce Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu. 
Po 13 grudnia 1981 r. zajmował się drukiem nielegalnych wydawnictw, np. czasopism: „Z Dnia na Dzień”, „Jutrzenka”, „Solidarność Walcząca” i in. oraz ich kolportażem w swoim zakładzie pracy. 
28 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, następnie w Głogowie. Zwolniono go 6 marca 1982 r., lecz internowano ponownie 19 maja 1982 r., umieszczając w Zakładzie Karnym we Wrocławiu do 30 czerwca 1982 r.
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. Z tego powodu był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 28 sierpnia 1985 r. dokonano u niego w mieszkaniu przeszukania, podczas którego odnaleziono wydawnictwa bezdebitowe, wśród nich pisma sygnowane przez „Solidarność”. W konsekwencji 30 sierpnia 1985 r. został aresztowany pod zarzutem, że od maja 1985 r. do 28 sierpnia 1985 r. prowadził działalność zmierzającą do „niepokojów społecznych” oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. Przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, skąd został zwolniony 29 listopada 1985 r., kiedy to na mocy decyzji Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna skazano go na 18 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na 5 lat. Kolejne przeszukanie mieszkania Stanisława Syski nastąpiło 4 kwietnia 1987 r. Znaleziono wówczas podziemną prasę i kasety magnetofonowe „o treści prosolidarnościowej”, za co Kolegium ds. Wykroczeń Wrocław-Fabryczna 8 czerwca 1987 r. ukarało go grzywną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej