Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szwechowicz Jan

Jan Szwechowicz

ur. w 1948 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Jan Szwechowicz od lat 70-tych XX wieku był działaczem opozycji demokratycznej w Gdańsku i w Toruniu. Od 1974 r. był pracownikiem Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX w Gdańsku, następnie w Toruniu.          Z uwagi na prowadzoną działalność, w okresie 1978-1980 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. 
W sierpniu 1980 r. brał udział w protestach przed Stocznią Gdańską, uczestniczył w spotkaniach załóg zakładów pracy, jeździł do lokalnych Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność” oraz gromadził Strajkowe Biuletyny NSZZ „Solidarność”. Także w 1980 r. nawiązał kontakty ze związkowcami w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” i brał udział w tworzeniu MKZ w Toruniu. Był odpowiedzialny za powstanie Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w terenie. 
W październiku 1980 r. wszedł w skład Prezydium MKZ w Toruniu, gdzie był odpowiedzialny za działalność Wszechnicy Związkowej, powołanej przy NSZZ „Solidarność”. Był założycielem NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy i przewodniczącym Komisji Zakładowej Stowarzyszenia PAX aż do momentu delegalizacji związku. 
W 1984 r. wstąpił do ogólnopolskiego opozycyjnego Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”, skupiającego działaczy opozycji demokratycznej w kraju, gdzie pełnił funkcję pełnomocnika klubu na ówczesne województwo toruńskie. Od 1989 r. był przewodniczącym Oddziału Terenowego w Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003