Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dziółko Wojciech

Wojciech Piotr Dziółko

ur. w 1948 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładzie Części Samochodowych w Lipsku. Został internowany 28 kwietnia 1982 r. i do 2 sierpnia 1982 r., przebywał w aresztach śledczych i ośrodkach odosobnienia w Radomiu, Kielcach i Rzeszowie. Ponownie pozbawiono go wolności 29 kwietnia 1985 r., gdy został tymczasowo aresztowany pod zarzutem sporządzania, rozpowszechniania i przechowywania materiałów o charakterze antypaństwowym. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipsku z 12 listopada 1985 r. został uznany winnym i skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Tego samego dnia wyszedł na wolność. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej