Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kajtoch Andrzej

Andrzej Michał Kajtoch

ur. w 1956 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku okupacyjnym na Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Tychach. W dniu 30 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Kokotku. Dnia 29 kwietnia 1982 r. został zwolniony z internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN