Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wanda Teofila Wrońska-Kmiecik
ur. w 1947 roku w m. Nakło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013

Biogram

W latach 1980-1981 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Gorlickich Zakładach Materiałów Izolacyjnych „Matizol” w Gorlicach oraz była członkiem Prezydium Delegatury Zarządu Regionu Małopolska w Gorlicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego, pomimo zdeklarowanego zaprzestania działalności związkowej, uczestniczyła w funkcjonowaniu podziemnych struktur „Solidarności”. Organizowała spotkania opozycjonistów oraz udostępniała w tym celu swoje mieszkanie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN