Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sałagan Konrad

Konrad Arkadiusz Sałagan

ur. w 1957 roku w m. Zgorzelec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2014
Biogram
Pan Konrad Arkadiusz Sałagan w 1981 r. był działaczem NSZZ "Solidarność". W okresie IX-XII 1981 r. był redaktorem solidarnościowego czasopisma "Stop" w Zakładach Tworzyw i Farb w Pionkach. Po wprowadzeniu stanu wojennego był organizatorem lokalnej sieci drukarskiej oraz kolportażu podziemnej prasy. W 1982 r. był współorganizatorem podziemnych struktur "Solidarności", a od 1983 r. członkiem kierownictwa Tymczasowej Komisji Terenowej "Solidarność" w Pionkach. W tym samym roku był również współzałożycielem podziemnego pisma "Barykada", a w latach 1988-1989 redaktorem "Iskry". W latach 1982-1989 organizował w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej w Pionkach wykłady o świadomości narodowej Polaków. Pan Konrad Arkadiusz Sałagan od stycznia 1989 r. był członkiem, a następnie przewodniczącym jawnej Tymczasowej Komisji Miejskiej "Solidarność" w Pionkach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności