Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smolarski Krzysztof

Krzysztof Zdzisław Smolarski

ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Geologiczno – Poszukiwawczym AGH. 
W dniach 14-16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego w budynkach Akademii Górniczo – Hutniczej, wywołanego wprowadzeniem stanu wojennego, stłumionego interwencją sił porządkowych.
W latach 1982-85 organizator kolportażu wydawnictw drugoobiegowych, zaś w następnych latach zajmował się przewozem z Austrii urządzeń poligraficznych na potrzeby konspiracyjnych drukarni. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN