Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Etc Władysław
Władysław Konstanty Etc
ur. w 1949 roku w m. Czerwieniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015

Biogram

Władysław Konstanty Etc internowany w dniu 5 listopada 1982 r. w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą na rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów, które nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Zwolniony 3 lutego 1983 r.   

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Adam Frydrysiak, Solidarność w woj. koszalińskim 1980-1989, Koszalin 2006

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN