Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Etc Władysław

Władysław Konstanty Etc

ur. w 1949 roku w m. Czerwieniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
Władysław Konstanty Etc internowany w dniu 5 listopada 1982 r. w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą na rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów, które nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Zwolniony 3 lutego 1983 r.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Adam Frydrysiak, Solidarność w woj. koszalińskim 1980-1989, Koszalin 2006
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN