Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lidzbarski Gerard
Gerard Lidzbarski
ur. w 1942 roku w m. Kokoszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 574/2014

Biogram

Gerard Lidzbarski był pracownikiem Stoczni Północnej w Gdańsku, uczestniczył w strajku w grudniu 1970 r. Podczas sierpniowego strajku w 1980 r. został wybrany przewodniczącym komitetu strajkowego na wydziale K-1, a po jego zakończeniu wybrany przewodniczącym wydziałowej „Solidarności” w Stoczni Północnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-15 grudnia 1981 r., brał czynny udział w strajku na terenie stoczni, przed opuszczeniem zakładu ukrył sztandar związkowy chroniąc go przed konfiskatą. Od 1982 r. był członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy, zbierał składki na pomoc dla rodzin osób internowanych, aresztowanych i skazanych. Kolportował prasę podziemną, uczestniczył w manifestacjach i protestach organizowanych przez „Solidarność”. Brał udział w strajku w sierpniu 1988 r. w stoczni.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków