Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lidzbarski Gerard

Gerard Lidzbarski

ur. w 1942 roku w m. Kokoszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 574/2014
Biogram
Gerard Lidzbarski był pracownikiem Stoczni Północnej w Gdańsku, uczestniczył w strajku w grudniu 1970 r. Podczas sierpniowego strajku w 1980 r. został wybrany przewodniczącym komitetu strajkowego na wydziale K-1, a po jego zakończeniu wybrany przewodniczącym wydziałowej „Solidarności” w Stoczni Północnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-15 grudnia 1981 r., brał czynny udział w strajku na terenie stoczni, przed opuszczeniem zakładu ukrył sztandar związkowy chroniąc go przed konfiskatą. Od 1982 r. był członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy, zbierał składki na pomoc dla rodzin osób internowanych, aresztowanych i skazanych. Kolportował prasę podziemną, uczestniczył w manifestacjach i protestach organizowanych przez „Solidarność”. Brał udział w strajku w sierpniu 1988 r. w stoczni.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków