Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Boniśniak Zbigniew

Zbigniew Jerzy Boniśniak

ur. w 1951 roku w m. Jordanowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Zbigniew Boniśniak był zatrudniony w Fabryce Form Metalowych „Formet” w Bydgoszczy i należał do zakładowych struktur NSZZ „Solidarność”.  Od września 1980 r. włączył się w tworzenie związków zawodowych rolników indywidualnych na terenie gminy Złotniki Kujawskie i Inowrocław. Został wybrany przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Złotnikach Kujawskich.
Dnia 13 grudnia 1981 r. stawiał czynny opór podczas zabezpieczania lokalu "Solidarności" w Złotnikach Kujawskich. Za powyższe został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach w okresie od  15 grudnia 1981 r. do  9 marca 1982 r.
Będąc w ośrodku odosobnienia nie zmienił poglądów, deklarując kontynuowanie  działalności związkowej w zdelegalizowanej „Solidarności” po uchyleniu stanu wojennego. W obawie władz przed możliwością ponownego podjęcia wrogiej działalności, uzyskał zgodę na wyjazd emigracyjny. W 1987 r. wyjechał na pobyt stały do Norwegii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN