Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Krawacki

ur. w 1939 roku w m. Chrzanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Pracownik Fabryki Maszyn Budowlanych i Lokomotyw „Bumar - Fablok” w Chrzanowie. Od jesieni 1980 r. w strukturach NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego czynny w podziemnych strukturach „Solidarności”. Rozpowszechniał w zakładzie pracy informacje o bieżącej sytuacji w kraju, a następnie zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Udostępnił swe mieszkanie na potrzeby podziemnej działalności poligraficznej.
W dniu 10 listopada 1982 r. zatrzymany, początkowo internowany a następnie tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z 18 lutego 1982 r. skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, przy czym w wyniku apelacji prokuratury, orzeczono karę bezwzględnego pozbawienia wolności. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN