Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Romuald Konrad Chlebowski
ur. w 1938 roku w m. Jan
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017

Biogram

Uczestnik Poznańskiego Czerwca 1956 r. Został zatrzymany pod zarzutem aktywnego uczestnictwa, był przesłuchiwany przez Urząd Bezpieczeństwa w charakterze podejrzanego i zwolniony 2.07.1956. Od roku 1980 członek NSZZ „Solidarność”. W latach 1981-1989 aktywnie uczestniczył w działaniach struktur rozpowszechniających wydawnictwa podziemne na terenie Zakładu Przemysłu Metalowego im. H. Cegielskiego w Poznaniu. Uczestnik pielgrzymek Ludzi Pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej