Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Zdzisława Czyż

ur. w 1947 roku w m. Mysłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
Działała w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice”. Należała do Konfederacji Polski Niepodległej. Pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Mysłowicach. Była dwukrotnie internowana: od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 30 kwietnia 1982 r. oraz od dnia 31 sierpnia 1982 r. do dnia 18 listopada 1982 r. Przebywała w Ośrodkach Odosobnienia w Gołdapi i Darłówku. W ramach represji została w lipcu 1983 r. zwolniona z pracy. Brała udział w nielegalnych demonstracjach, mszach za Ojczyznę oraz kolportowała ulotki wzywające załogę kopalni w Mysłowicach do strajku. Dwukrotnie została ukarana grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN