Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Reinhold Rogon

ur. w 1941 roku w m. Pilchowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Reinhold Rogon był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Od października 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” działającego przy KWK „Gliwice” w Gliwicach, gdzie pracował. Od 2 II 1981 r. Pan Reinhold Rogon pełnił funkcję członka Zarządu Komisji Zakładowej „Solidarności”. Był stałym delegatem na zjazd regionalny Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Solidarności”. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w dniu 16 XII 1981 r. Pan Reinhold Rogon został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Od 19 I 1982 r. przebywał w ośrodku dla internowanych w Kokotku, skąd został zwolniony w dniu 9 III 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej