Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szandrach Adam

Adam Jerzy Szandrach

ur. w 1953 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017
Biogram
Adam Szandrach w latach 1982-1985 zajmował się kolportażem pism podziemnej „Solidarności” na terenie Zakładów Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu. Należał do grupy biorącej udział w wydawaniu przez struktury regionalne ulotek, plakatów, kart świątecznych oraz książek wydawnictwa „Kwadrat”.
Od połowy lat 80-tych drukował techniką sitodruku nielegalne pisma takie jak: „Toruński Informator Solidarności” i „Kontra” oraz pozycje wydawnictwa "Kwadrat".
Jako zwolennik idei "non-violence" propagowanej przez Grupę Poszukiwania Alternatywnych Sposobów Oporu Społecznego uczestniczył w akcji solidaryzowania się z więźniami politycznymi zorganizowanej dnia 24 stycznia 1983 r. w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1984-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • W. Polak "Od dziecięcej drukarenki do offsetu". Krótka historia niezależnej poligrafii w Toruniu, Biuletyn IPN nr 7/2006